Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van M&R Zonnepanelen (https://www.mrzonnepanelen.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van M&R Zonnepanelen betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van M&R Zonnepanelen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van M&R Zonnepanelen berusten bij M&R Zonnepanelen. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van M&R Zonnepanelen is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan M&R Zonnepanelen, info@mr-zonnepanelen.nl.

Privacyverklaring

M&R-zonnepanelen, gevestigd aan Wattstraat 26G 2723 RC Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.mr-zonnepanelen.nl
Wattstraat 26G
2723 RC Zoetermeer
+31 85-0868640

Cees de Reus is de Functionaris Gegevensbescherming van M&R-zonnepanelen Hij is te bereiken via cees@mr-zonnepanelen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
M&R-zonnepanelen verwerkt wel persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat op de website persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden bij verschillende webformulieren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
M&R-zonnepanelen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:
M&R-zonnepanelen neemt geen verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van M&R-zonnepanelen) tussen zit. M&R-zonnepanelen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 2SOLAR & Office

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
M&R-zonnepanelen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens die achtergelaten zijn op de website: 12 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden:
M&R-zonnepanelen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. M&R-zonnepanelen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
M&R-zonnepanelen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door M&R-zonnepanelen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar cees@mr-zonnepanelen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machinereadable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . M&R-zonnepanelen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de AutoriteitPersoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
M&R-zonnepanelen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via cees@mr-zonnepanelen.nl

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van M&R Zonnepanelen geeft M&R Zonnepanelen geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van M&R Zonnepanelen. M&R Zonnepanelen kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van M&R Zonnepanelen, de onmogelijkheid de website van M&R Zonnepanelen te gebruiken, uit de levering van diensten door M&R Zonnepanelen of het gebrek aan levering van diensten door M&R Zonnepanelen.

Wijzigingen

De inhoud van de website van M&R Zonnepanelen wordt regelmatig bijgewerkt. M&R Zonnepanelen behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van M&R Zonnepanelen te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 9 maart 2021.